Elavtal

Ett elavtal är en överenskommelse mellan en kund och en energileverantör som reglerar leverans av el till en viss adress. Genom ett elavtal garanterar energileverantören en jämn strömleverans till kunden mot en månadsavgift. Detta är någonting väsentligt i mångas liv. I den här artikeln besvaras vanliga frågor kring elavtal.

Elavtal
Källa: Unsplash

Hur långt innan flytt måste man teckna elavtal?

Det rekommenderas att teckna ett avtal minst två veckor innan flytten för att säkerställa en smidig och obruten elleverans till den nya adressen. Se till att du kontaktar leverantörer för exakta tider.

Vad händer med mitt elavtal när jag flyttar?

När du flyttar stänger du automatiskt ditt nuvarande avtal och måste teckna ett nytt avtal för din nya adress. Detta kan göras hos en ny leverantör eller fortsätta med din nuvarande leverantör. Det är viktigt att du kontaktar din leverantör i god tid för att se vad som gäller för just dig.

Kan man teckna nytt elavtal innan det gamla har gått ut?

Ja, det är möjligt att teckna ett nytt avtal när som helst, men det är vanligtvis mest praktiskt att göra det i samband med en flytt eller när det gamla avtalet är på väg att gå ut.

Kan man ha två elavtal samtidigt?

Nej, det är inte möjligt att ha två avtal samtidigt för samma adress. När du tecknar ett nytt stängs det gamla automatiskt.

El är en viktig del av vår vardag och säkerställer en obruten elleverans till våra hem och företag. Genom att besvara dessa vanliga frågor hoppas vi ha gett en bättre förståelse för vad ett elavtal är, när det bör tecknas och vad som händer när man flyttar eller vill teckna ett nytt avtal. Känn dig alltid fri att kontakta din energileverantör för mer information och hjälp med att teckna det avtal som bäst passar dina behov.