Adressändring

En adressändring innebär att man ändrar den adress som man är folkbokförd på i folkbokföringsregistret. Det kan finnas många olika anledningar till att man behöver ändra sin adress, till exempel att man har flyttat till en ny bostad.

Adressändring
Källa: Unsplash

Är flyttanmälan och adressändring samma sak?

Nej, flyttanmälan och adressändring är två olika saker. Flyttanmälan innebär att man meddelar att man har flyttat till en ny bostad, medan adressändring innebär att man ändrar den adress som man är folkbokförd på i folkbokföringsregistret.

Hur lång tid tar det att bli bokförd på ny adress?

Det kan ta olika lång tid att bli bokförd på en ny adress, beroende på var man bor i Sverige. I vissa kommuner kan det ta upp till en vecka, medan det i andra kan ske inom några dagar. Det är alltid en god idé att göra en adressändring så snart som möjligt efter att man har flyttat, för att säkerställa att man är bokförd på rätt adress så fort som möjligt.

Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?

Ja, det är möjligt att vara folkbokförd på en adress och bo på en annan. Det kan till exempel vara fallet om man är student och har en annan adress än den man är folkbokförd på, eller om man har en sommarbostad. Det är dock viktigt att man gör en adressändring i folkbokföringsregistret så fort man flyttar, så att man är folkbokförd på rätt adress.

Kan man vara folkbokförd på två ställen?

Ja, det är möjligt att vara folkbokförd på två ställen, men det är inte vanligt. Det kan till exempel vara fallet om man har en sommarbostad och en vinterbostad, och väljer att vara folkbokförd på båda adresserna. Om du vill veta mer om regler kring folkbokföring kan du kolla på riksdagens hemsida, till exempel här.

Hur långt innan man flyttar ska man göra adressändring?

Det är en god idé att göra adressändring så snart som möjligt efter att man har flyttat. På så sätt kan man säkerställa att man är bokförd på rätt adress så fort som möjligt. Det är också viktigt att komma ihåg att det kan ta olika lång tid att bli bokförd på en ny adress beroende på var man bor i Sverige.

Hur länge kan man ha tillfällig adressändring?

Tillfällig adressändring innebär att man har en annan adress än den man är folkbokförd på under en begränsad tid. Till exempel om man är på resande fot eller om man är student och har flyttat till en annan stad för att studera. Tillfällig adressändring kan gälla för en period på högst ett år.

Kan man folkbokföra sig i efterhand?

Ja, det är möjligt att folkbokföra sig i efterhand. Det kan till exempel vara fallet om man har flyttat till Sverige från ett annat land och inte har varit folkbokförd här tidigare. Det är viktigt att komma ihåg att man måste vara folkbokförd i Sverige för att kunna få tillgång till olika former av offentliga tjänster, till exempel vård och omsorg.

Vad händer om man inte gör adressändring?

Om man inte gör adressändring i folkbokföringsregistret efter att man har flyttat kan det innebära att man inte får tillgång till olika former av offentliga tjänster, till exempel vård och omsorg. Det kan också innebära att man inte får rösta vid val och att man inte får post som riktar sig till den adress man är folkbokförd på. Därför är det viktigt att göra en adressändring så snart som möjligt efter att man har flyttat.