Flyttbidrag – hur får man det?

Hur får man flyttbidrag?

Att flytta kan vara kostsamt. Därför kan det vara bra att söka flyttbidrag för att få hjälp med att betala för flytten. Här är några tips på hur man kan få flyttbidrag:

Flyttbidrag
Källa: Unsplash

Sök hjälp hos kommunen:

Det finns många kommuner som erbjuder flyttbidrag för att hjälpa till med flyttkostnader. Kontakta din kommun för att se om de har några bidrag att erbjuda och hur du går tillväga för att söka dem. Här finns information från skatteverket angående flyttbidrag.

Sök hjälp hos arbetsförmedlingen:

Om du är arbetslös eller om du ska flytta för att börja jobba kan du söka hjälp hos arbetsförmedlingen. De kan erbjuda bidrag för att hjälpa till med flyttkostnader och andra utgifter som kan uppstå vid en flytt.

Sök hjälp hos CSN:

Om du läser på högskola eller universitet kan du söka hjälp hos CSN för att få bidrag för flytten. CSN kan erbjuda bidrag för att hjälpa till med flyttkostnader och andra utgifter som kan uppstå vid en flytt.

Sök hjälp hos facket:

Om du är medlem i ett fackförbund kan du söka hjälp hos facket för att få bidrag för flytten. Facket kan erbjuda bidrag för att hjälpa till med en del flyttkostnader som kan uppstå vid en flytt.

Sök hjälp hos försäkringsbolaget:

Om du har en hemförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om de kan erbjuda bidrag för flytten. Många försäkringsbolag erbjuder bidrag för att hjälpa till med flyttkostnader och andra utgifter som kan uppstå vid en flytt.

Att flytta kan vara kostsamt, men genom att söka flyttbidrag kan man få hjälp med att betala för flytten. Genom att söka hjälp hos kommunen, arbetsförmedlingen, CSN, facket och försäkringsbolaget kan man få bidrag som kan underlätta flytten. Det är viktigt att kontakta dessa organisationer i god tid innan flytten för att se om de kan erbjuda bidrag och för att få veta hur man går tillväga för att söka dem.