Mindre hus – går de att flytta?

Att flytta mindre hus som lekstugor, växthus och attefallshus kan verka som en lätt process. Men det finns många faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa en framgångsrik och smidig flytt. Det är viktigt att först undersöka regler och restriktioner, förbereda den nya platsen och anlita en erfaren transportfirma för att undvika problem och skador. I den här artikeln täcker vi allt du behöver veta om att flytta ditt mindre hus. Vi tar upp kostnader, fördelar, regler och restriktioner, samt tips för att förbereda både den gamla och den nya platsen.

Mindre hus
Källa: Unsplash

Vad du behöver veta innan du börjar flytta ditt mindre hus

Det finns ett par saker som är viktiga att tänka på innan du börjar flytta ditt mindre hus. Först och främst är det viktigt att ta reda på vilka regler och restriktioner som gäller för att flytta byggnader i din kommun. Du bör också ta reda på om du behöver någon form av tillstånd för att flytta huset.
Det är också viktigt att veta vikten och måtten på huset, eftersom det kan påverka hur det ska bäras och transporteras.

Hur man flyttar en lekstuga

Flyttning av en lekstuga kräver oftast en transportfirma som har erfarenhet av att hantera mindre hus. Transportfirman kommer att ta hand om alla detaljer, inklusive av- och på-montering av huset från sin nuvarande plats och till den nya platsen. Du bör också förbereda den nya platsen för lekstugan. Detta inkluderar att förbereda marken på önskat sätt, men även eventuella anslutningar till vatten och el. Många lekstugor har dock varken el eller vatten. 

Hur man flyttar ett växthus

Flyttning av ett växthus är något som kräver en del förberedelser, inklusive av- och på-montering av alla rör och ledningar. Dessutom bör växthuset rengöras och tömmas på alla plantor, jord och annat innehåll.
En transportfirma kan hjälpa till med av- och på-montering av växthuset samt med att transportera det till den nya platsen. Du bör också förbereda den nya platsen för växthuset. Alltså samma som för lekstugor. Ta reda på vilken typ av mark som behövs eller önskas för just ditt växthus. 

Hur man flyttar ett attefallshus

Attefallshus är oftast lättare att flytta än andra mindre hus, eftersom de ofta är byggda med lätta material som trä och plast. Du bör ändå anlita en transportfirma med erfarenhet av att hantera mindre hus, eftersom attefallshus ofta är större och tyngre än lekstugor och växthus.

Du bör också förbereda den nya platsen för attefallshuset. Ha då både vatten och el i åtanke. 

Kostnader för att flytta mindre hus

Kostnaderna för att flytta ett mindre hus kan variera beroende på storleken och vikten på huset, avståndet till den nya platsen och vilken transportfirma du anlitar. Generellt sett kan du förvänta dig att betala någonstans mellan 5 000 kr och 20 000 kr för att flytta ett mindre hus. Läs mer om flyttfirmor här.

Att flytta mindre hus som lekstugor, växthus och attefallshus kan vara en stor och krävande process. Men med rätt förberedelser och hjälp av en erfaren transportfirma kan det gå utan problem. Tänk på att först undersöka regler och restriktioner, förbereda den nya platsen och anlita en erfaren transportfirma. Detta för att säkerställa en smidig och säker flytt.